Komplexní úklidové služby a speciální práceNejen dlouhodobé, ale i generální a speciální úklidy.
Správa a údržba nemovitostíKompletní správa včetně vedení účetnictví a administrativní agendy.
Ostraha majetkuOchrana majetku včetně osob prověřených NBÚ.
Údržba zeleněSekání trávy vlastní mechanizací.

Glanzis

Společnost GLANZIS s.r.o. byla založena v listopadu 2006 s hlavním zaměřením na poskytování technických služeb, správu a údržbu nemovitostí, zajišťování ostrahy majetku a osob, drobnou nákladní dopravu a jiné technické a komunální služby.

Vlastní zahájení činnosti firmy ve jmenovaných oblastech začalo od 1.1.2007, správou objektů, kde zahájila činnost hlavními pravidelnými denními úklidy, recepční službou (ostrahou), úklidem komunikací a přilehlých parkových prostranství.

V následujících měsících byla navázána spolupráce s dalšími organizacemi, institucemi a společnostmi v oblasti pravidelných úklidů objektů, kanceláří, společenských prostor a to jak vnitřních i venkovních. Zároveň jsme rozšířili nabídku v oblasti technických služeb zákazníkům.

Cílem naší společnosti je navazovat nové kontakty a spolupráci s novými zákazníky, vytvářet tak pracovní příležitosti, zejména pro občany ČR, své zaměstnance pravidelně proškolovat a seznamovat s novými technologiemi a odvádět tak precizní práci ke spokojenosti klienta a tím získávat dobré jméno na trhu, které by reprezentovalo společnost v oblasti služeb.

Součástí moderní firmy jsou certifikační protokoly splňující přísné podmínky evropských i českých norem, umožňující potenciálnímu zákazníkovi prvotní náhled na společnost, jako na důvěryhodného partnera pro spolupráci.

Společnost GLANZIS s.r.o je pojištěna proti škodě způsobené třetí osobě u České podnikatelské pojišťovny (Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group).

Po nabytých zkušenostech, i přes krátké období působení na trhu, společnost GLANZIS s.r.o. získala v srpnu 2008 oprávnění používat certifikáty ISO 9001:2001 a ISO 14001:2001, následně pak při auditu v roce 2009 společnost získala i certifikát OHSAS 18001:2007.
Osvědčení podnikatele NBÚ, stupně „V“, bylo firmě vystaveno v červnu 2008 pro možnost spolupráce s organizacemi a institucemi, které mají ve svých provozech zvláštní – zpřísněný režim z oblasti zajištění národní bezpečnosti. V roce 2010 byla společnost prověřena na vyšší stupeň „D“ a tím, bylo docílení zvýšení prestiže společnosti.

Roman Kulich – jednatel společnosti

Glanzis

nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 | fax: +420 271 761 980 | tel.: +420 602 208 587 | e-mail: info@glanzis.cz

Všechna práva vyhrazena © Glanzis s.r.o. 2009 | Created by CRS NETCOM, 2009